Om oss

Om prosjektet

Biblioteksvar er en digital referansetjeneste der man kan komme i kontakt med en bibliotekar gjennom chat, SMS eller E-post/vevskjema. Det er ikke lenger nødvendig å gå til det fysiske biblioteket for å få hjelp og veiledning, og tjenesten kommer i tillegg til telefon, faks og det fysiske bibliotek. Gjennom Biblioteksvar kan du velge om du vil spørre via chat, e-post eller SMS, avhengig av hva slags svar du trenger, eller når du trenger det. Du får svar på dine spørsmål i løpet av neste virkedag.

Biblioteksvar er en sammenslåing av de to tidligere tjenestene Bibliotekvakten.no og Spør Biblioteket hos Deichmanske bibliotek. Bibliotekvakten.no var en virtuell referansetjeneste hvor bruker og bibliotekar chattet i sanntid. Dette prosjektet var under utvikling fra januar 2002 frem til 1. desember 2004. Spør Biblioteket var en e-posttjeneste hvor bibliotekarer ved Deichmanske bibliotek besvarte eposthenvendelser fra hele Norge.

E-posthenvendelsene blir besvart av Bergen Offentlige bibliotek, Stavanger bibliotek og Deichmanske bibliotek.

Chatten blir besvart av alle de deltakende bibliotekene i Biblioteksvar. Dette er organisert etter en vaktplan, hvor alle deltakende bibliotek har faste vakter a 90 minutter.

Biblioteksvar svarer på

Spørsmål besvares med faktaopplysninger, lenketips eller informasjon om hvor man kan finne svar. Publikum skal kunne få hjelp til selv å finne fram på Internett og få tak i litteratur og informasjon som de har behov for. Vi gir ikke svar på medisinske diagnoser eller juridiske spørsmål.

Har du mer dyptgående spørsmål som krever mer referansearbeid og mer omfattende kildebruk fra bibliotekaren, vil vi råde deg til å bruke vevskjemaet som ligger tilgjengelig innunder «e-post». Hvis du bruker dette vil du få svar i løpet av neste virkedag.

Noen ganger er det kanskje korte faktaopplysninger man ønsker avklart eller spørsmål man lurer på – send oss en SMS! Legg merke til at vi da har 160 tegn til å besvare ditt spørsmål på. Vi reserverer ikke bøker eller annet materiale. Ønsker du mer omfattende hjelp enn det som får plass i en tekstmelding, kan du bruke e-postskjemaet eller ta kontakt med ditt lokale bibliotek.

Mål for Biblioteksvar

Vår ambisjon er å bygge opp og drive en nasjonal digital referansetjeneste. Prosjektet er det første av sitt slag, både når gjelder tilbudet om chat og samarbeidet mellom flere folkebibliotek om én virtuell tjeneste.

Ved å delta i prosjektet har det enkelte bibliotek påtatt seg en ekstra arbeidsoppgave uten ekstra ressurser. Gevinsten er en kompetanseheving hos bibliotekarene i referansearbeidet, ikke bare i chat, men også i veiledningen i det fysiske biblioteket. Chat gir god trening og innsikt i bruk av nettressurser.

Publikum kan komme i kontakt med en bibliotekar hele døgnet gjennom SMS og e-post. Det er mulig å søke i bibliotekets baser og ved flere folkebibliotek er det mulig å reservere og fornye lån på Internett.

Gjennom samarbeid skapes det et nettverk som vil være utviklende og berikende for det enkelte bibliotek og den enkelte bibliotekar. En felles tjeneste vil skjerpe profesjonaliteten og heve kvaliteten. Det vil være et forum der Biblioteksvarere kan utveksle ideer og erfaringer i forhold til kommunikasjonsformen chat og til selve håndverket referanse.

Tilsvarende tjeneste gis i dag fra en rekke bibliotek i Danmark (Biblioteksvagten), Sverige (Fråga biblioteket) og fra Helsingfors stadsbibliotek (information Gas Station).